Moderaterna i Kävlinge

Ökad frihet för alla kävlingebor
För moderaterna i Kävlinge är den viktigaste frågan att på alla tänkbara sätt öka friheten för varje kävlingebo. Vi vill minska politikermakten och flytta tillbaka så många beslut som möjligt till varje enskild människa. Makt får man t ex när man har tillräckligt god ekonomi för att klara sig på egen hand. Detta förutsätter en arbetsmarknad som fungerar, något som regeringen Persson kapitalt misslyckats med. Om den borgerliga alliansen får chansen att bilda regering kommer de att genomföra en rad förändringar som leder till fler jobb. Sänkta skatter och enklare regler för anställning kommer att göra det enklare för företagen att anställa. Då får fler arbetslösa jobb och blir självförsörjande.

Mer frihet får man också när man som föräldrar får ett ökat inflytande över barnens skolgång. Här ser vi föräldraråden som ett mycket positivt inslag i verksamheten. Vi vill också ge våra äldre mer inflytande över hemtjänsten och öka valmöjligheterna inom handikappomsorgen. För oss är fristående alternativ inom barnomsorg skola och sjukvård någonting positivt! Eftersom varje människa är unik kan ett system som bygger på att alla människor har samma behov aldrig fungera väl. Vi är övertygade om att fler fria alternativ leder till en totalt sett bättre verksamhet, både i offentlig och privat regi, eftersom det blir möjligt för människor att välja bort de dåliga alternativen.

En byggnation som passar många
Kävlinge kommun växer så det knakar. Vi tycker att det är oerhört roligt att alltfler upptäcker fördelarna med vår kommun. Vi vill se blandade boendeformer, såväl villor som bostadsrättslägenheter och hyresrätter. Det finns till exempel en stor efterfrågan på attraktiva lägenheter för unga pensionärer som vill lämna sina villor men fortfarande bo kvar i kommunen.

Om Barsebäcksverket rivs ser vi förslaget att bygga en ny Barsebäcks Stad på området som ett mycket intressant alternativ. Vi vill då se ett spännande område med utmanade arkitektur, något alldeles extra som kan locka många boende till de vackra miljöerna i närheten av Barsebäck.

Vi ser det som betydelsefullt att många olika företag får bygga bostäder i kommunen. Det ger olika typer av byggnation och gör att fler kan hitta ett boende som passar just deras behov. Det är också viktigt att låta människor bestämma själva hur deras boende ska se ut, kommunens inblandning i dessa frågor ska begränsas så mycket som möjligt.

Låga skatter ger mer pengar över i plånboken
För oss moderater är skatten en mycket viktig fråga. Med moderat politik får alla behålla tusen kronor mer i månaden av sin lön. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete för att avveckla fastighetsskatten. Särskilt viktig är det att sänka skatten för människor med låga inkomster, där varje krona gör stor skillnad i vardagen. Här blir en sänkning av kommunalskatten extra viktig, eftersom den berör alla som arbetar. Vi kommer därför att arbeta hårt för att genomföra en skattesänkning under nästa mandatperiod. Sänkt skatt ger ökat inflytande för varje enskild kävlingebo, och det är särskilt viktigt för dem med små marginaler. Människor ska bestämma mer – politiker ska bestämma mindre!