Miljöpartiet i Landskrona

Politiska målsättningar

 • Politiken skall vara enkel tillgänglig och förståelig.
 • Tilliten till politiska företrädare måste öka.
 • Att lyssna till kommuninvånarnas åsikter.
 • Att bevara Landskronas säregenhet som kust- och naturstad.

Trygghet och Integration

 • Alla invånare har rätt att känna trygghet var man än befinner sig. Vi vill därför arbeta för en tät samverkan mellan skola, barn/ungdomar, föräldrar, socialtjänst och polis. Vid uppkomna problem skall lämpliga åtgärder vidtagas.                                          
 • Att flyktingar ska informeras/utbildas i svenska språket och om svensk lag, vilka rättigheter och skyldigheter dom har.                           
 • Att arbeta för tryggare yttre och inre miljö.
 • Att verka för ett aktivt föreningsliv, därmed en bättre integration.
 • Att arbeta för öppet polishus hela dygnet.
 • Vi har samma rättigheter och skyldigheter oavsett hur olika vi är.

Rätten till Arbete

 • Vi anser arbete är en rättighet för alla, för att få ett fungerande arbetsliv krävs samtidigt ett bra näringsklimat med möjligheter för företagare att utveckla och utvecklas.
 • Att främja ny teknik behöver inte medföra miljöförsämring.
 • Vi vill verka för ett aktiv miljövänligt näringsliv.
 • Vi vill verka för att kommun och förvaltningar är lätta att nå.                             
 • Vi vill verka för en aktiv marknadsföring av kommunen och de goda förutsättningar som vi har.

Vård och Omsorg

 • Alla har rätt, från de första barndomsåren fram till ålderdomen, att få den omvårdnad som är meningsfull och respektera den enskilde.
 • Vi vill verka för att gruppboendekvoten uppfylls enligt lag och andra boendebehov som finns inom kommunen.                                                                                
 • Verka för en aktiv och meningsfylld tillvaro.
 • Att verka för att skapa resurser för personalutveckling i form av kunskap om nationella kulturer och språkbruk.
 • Verka för en handikappvänlig kommun.