Folkpartiet i Landskrona

Allt fler Landskronabor känner sig otrygga, tyvärr finns det fog för det. Kriminaliteten har ökat de senaste 10 åren. Vi satsar i första hand på att bekämpa ungdomsbrotten. Föräldrar har här ett odiskutabelt ansvar för sina barn. Samhället ska hjälpa till och stötta, men aldrig ersätta föräldraansvaret. Fler poliser till Landskrona är ett måste om gator och torg åter ska bli trygga. I vårt Landskrona följs handling av konsekvens - vi ska aldrig behöva vänja oss vid våld, hot och trakasserier. Människor som utsatts för brott ska ha samhällets odelade stöd. Vi satsar på professionellt stöd till brottsoffer och deras anhöriga. Den som är ung och begår brott ska kunna placeras i helgfängelse. Under veckorna ska skolan skötas och när helgen kommer är det placering på institution som gäller. Tidigare, tydligare och tuffare är vår linje mot brottsligheten.  

Landskronas ekonomi och framtid står och faller med möjligheterna till att få fler människor i arbete. Det är absolut nödvändigt att alla som uppbär bidrag, förutom att rustas för att bli självförsörjande, ska utföra någon form av meningsfulla arbetsuppgifter. I kommunen finns det gott om uppgifter som behöver utföras, men som aldrig blir gjorda. Samtidigt betalade kommunen under förra året ut 62 miljoner i försörjningsstöd till 2~079 vuxna. Vi ställer krav på motprestation för den som är arbetsför och uppbär socialbidrag. Alla kan inte leva på bidrag – men alla kan bidra med något.

Var femte elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Vi inför en läsa-, skriva- räkna-garanti, så att resurser sätts in tidigt för elever med bekymmer. Skolans vardag måste präglas av arbetsro, ordning och reda. Vi vill återinföra ordningsomdömen och självklart är det mobbarna som ska flyttas – inte den som mobbats. Skolk är ofta en tidig varningssignal. Vi inför ett system där föräldrarna omgående blir underrättade om deras barn inte är på plats i skolan. Vi vill skriva in skolktimmarna i betygen och införa skriftliga omdömen i de lägre klasserna. En skola med kunskap, ordning och reda är vårt mål.

Det ska löna sig att arbeta, spara och satsa på företagande. Antalet arbetstillfällen fortsätter att minska i Landskrona. Mellan 2002 och 2003 tappade Landskrona 469 förvärvsarbetande. Sedan 90-talets början har flera tusen arbetsplatser försvunnit. Vi vill sätta jobben och företagandet i högsätet. Med vår arbetslöshet och vårt bidragsberoende har vi inte råd att vara dåliga på företagsfrågor. Vi måste bli bäst. Vi vill öppna den privata tjänstesektorn genom ett avdrag för hushållsnära tjänster och vi vill samla kommunens näringslivsåtgärder under ett tak. Fler måste vinnas för

företagandet. Därför vill vi utbilda kommunanställda som är sugna på att starta eget i företagsfrågor och kanske är företagskunskap något för schemat i skolan.

Kommunen bör sytematiskt upphandla olika verksamheter – därför inför vi en samlad upphandlingsagenda.

Landskrona har inte växt som önskvärt de senaste åren. Vi vill dra nytta av vår stads kustnära läge och bygga attraktiva, sundsnära bostäder. Eftersom hyresrätter är markan överrepresenterade idag vill vi främst satsa på sk. Eget boende och bostadsrätter. Mycket av nyproduktionen bör lokaliseras nära centrum, som behöver en rejäl vitamininjektion.