Sverigedemokraterna i Landskrona

Sverigedemokraterna i Landskrona är övertygade om att vi måste arbeta för ett samhälle byggt på trygghet och tradition! Välfärden skapar vi genom ett arbete och inte genom LO eller ABF. Arbetslösheten är ett av de största problemen som vi konstaterat i dagens samhälle. Någon arbetskraftinvandring är inget vi behöver . När våra långtidsarbetslösa ungdomar som tagit sin examen inte har en möjlighet att få de arbete som man tänkt sig, så skall vi inte importera mer arbetslöshet. Vi vill göra det enkelt, lönsamt och attraktivt för företag att anställa, motverka utflyttningen av svenska arbetstillfällen till andra länder och sänka inkomstskatten i första hand för låg- och medelinkomsttagare.

Otryggheten är ett av våra stora problem som omgående måste bearbetas på rätt sätt. Sverigedemokraterna vågar och vill ta tag i problemen. Ingen skall behöva oroa sig för att utsättas för brott eller kränkningar. Vi kräver fler poliser till vår polisstation i Landskrona för att lyckas med den trygghet som medborgarna önskar. Varför inte ge lärarna i skolan större befogenheter i skolorna i syfte att minska våld, narkotikaanvändning och mobbning för ungdomar som är på glid ut bland brottsligheten i samhället. Vi vill värna brottsoffer och skötsamma medborgare, skärpa straffen, ge mer resurser till brottsförebyggande verksamhet, utvisa kriminella utlänningar och utöka antalet poliser och deras befogenheter.

Vi vill höja pensionerna för de som har det sämst ställt, införa en pensionsminister och lokala äldreombudsmän och vi vill skapa valfrihet och öka resurserna inom äldreomsorg och hemtjänst.

Vi har alldeles för mycket invandrare i Landskrona vilket har bekräftats på många olika sätt och kvoten för de närmaste åren framåt är redan utfyllda på grund av den nya lagen som kom till i höstas där miljöpartiet föreslog att invandrarna inte längre behövde gömma sig utan kunde få tillfälliga uppehållstillstånd. Det är inte invandrarnas fel att situationen är som vi beskriver den utan det är regeringens fel.

Vi vill kraftigt begränsa invandringen och starta ett offensivt program för frivillig återvandring. Vi vill hjälpa riktiga flyktingar, i första hand på plats i närområdet. Invandrare som bosätter sig i Sverige permanent måste anpassa sig till det svenska samhället.

En trygg och kunskapsinriktad skola!
Den socialdemokratiska skolpolitiken har misslyckats. Allt fler elever går ut grundskolan utan att nå kunskapsmålen. Arbetsmiljön är i många fall ohållbar. Våld, mobbning och sexuella trakasserier breder ut sig. Vi vill införa möjligheten att flytta stökiga och våldsamma elever även mot elevens och föräldrarnas vilja. Öka lärarnas möjligheter att upprätthålla en trygg ordnad arbetsmiljö i skolan, till exempel genom att återinföra kvarsittning och betyg i ordning och uppförande. Skapa respekt mellan generationerna och få fler vuxna i skolan genom att vidareutveckla klassmorfarsystemet.

Avveckla den skattefinansierande hemspråksundervisningen. Verka för småskalighet i grundskolan samt bevara och utöka antalet bygdeskolor. Inför ett rättvisare betygssystem med fler betygssteg. Motverka den regionala obalansen i skolorna genom att återföra ansvaret för skolsystemet till staten.

Vi slår ett slag för människor med handikapp och med funktionshinder. Dessa stackars människor får inte den hjälp som de har rätt till. Varför skall man hänvisa unga funktionshindrade människor att förtidspensionera sig? De har lika stor rätt som oss övriga att söka jobb och få de hjälp de behöver till detta.