Miljöpartiet i Lund

Arbete och utbildning
Miljöpartiet de Gröna anser att människor ska ha rätt att välja tid att leva. Arbetsmarknaden bör därför bli mer flexibel så att arbetstiden kan anpassas till livssituation och andra åtaganden eller intressen. Sänkt arbetstid och friår ger ökat välmående och minskad sjukfrånvaro. Vi vill både sänka normalarbetstiden och ge människor ökad rätt att välja arbetstid, heltid eller deltid. Som ett första steg vill vi införa 35 timmars arbetsvecka inom vård och omsorg. Vi vill ge personalen större inflytande över sin arbetssituation och mer flexibla arbetstidsmodeller.

Miljöpartiet de Gröna vill fortsätta den kraftfulla satsningen på skola och förskola. I skolan läggs grunden för ett långsiktigt hållbart samhälle, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Idag finns problem i samhället kring främlingsfientlighet och respekt för demokratiska värden. Skolan är en viktig del i förändringsarbetet och måste därför präglas av respekt för allas behov och lika värde. Undervisningen måste bättre än idag individanpassas och fokuseras på att nå målen i läroplanen. Vi vill dessutom lägga mer resurser på kultur och hälsa. Mångkulturen i landet måste tillvaratas. Andelen ekologisk och rättvisemärkt mat i skola och förskola måste öka. Miljöpartiet är positivt till friskolor och anser att de bidrar till mångfald i utbildningslandskapet.

Trafik och miljö
Miljöpartiet de Gröna vill minska trafikens miljöpåverkan och därför måste spår- och busstrafiken byggas ut. Vi vill ha en fortsatt hög standard med bekväma, snabba, billiga och reklamfria bussar. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla i hela kommunen. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa bussar, hållplatser mm samtidigt som det är nödvändigt att hitta fungerande former för färdtjänsten.

Vi vill uppmuntra fler att åka kollektivt och på så sätt minska buller och utsläpp från trafiken. Vi vill att spårtrafik införs på Lundalänken mot Dalby och Sandby. Fler bilfria gator i innerstaden förbättrar innerstadens lokala klimat och ger en människovänligare stad. Vid investeringar i vägnätet ska nyproduktion av vägar för cykel- och kollektivtrafik samt underhåll av det befintliga vägnätet prioriteras. Vi vill leda trafiken till parkeringsanläggningarna med system som visar var lediga parkeringsplatser finns. Inga nya P-anläggningar ska byggas innanför inre ringen. I valrörelsen kommer vi i Miljöpartiet att presentera en trafikplan med fler idéer och visioner för Lund.

Byggande och livskvalitet
Miljöpartiet de Gröna vill vårda och värna om kommunens kultur- och naturvärden. Samtidigt inser vi att med nuvarande befolkningsökning måste fler bostäder byggas. Många som arbetar i Lund idag bor i grannkommunerna.

Varje bostadsområde ska innehålla en blandning av olika boendeformer och minst hälften av alla nya bostäder bör vara hyresrätter. I områdena bör även finnas verksamheter som skolor och småföretag samt service som affärer, caféer mm.

Jordbruksmarken i Lund är världens bästa och behövs för livsmedelsproduktion. Kommunens natur- och grönområden behövs för rekreation och biologisk mångfald. Därför måste utbyggnaden på sikt ske i lägre takt.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".