Vänsterpartiet i Malmö

200 000 nya jobb i offentliga sektorn
Alla upplever vi bristerna i välfärden på olika sätt. Dagisgrupperna är för stora, det är svårt att få hemtjänst och många fritidsgårdar är nedlagda.

De anställda inom vården, omsorgen, socialtjänsten och andra livsviktiga verksamheter är trötta och stressade för att de är för få. Det är helt orimligt att det ser ut så, samtidigt som många vill och kan jobba är arbetslösa och Sveriges ekonomi går bättre än på mycket länge. Vänsterpartiet vill göra något åt både bristerna i välfärden och åt arbetslösheten. Vi vill anställa fler förskollärare, hemvårdare, undersköterskor, elevvårdspersonal och socionomer. De nya jobben ska komma där de bäst behövs.

Har vi råd att låta bli? Idag betalar vi ut a-kassa och socialbidrag till många som saknar arbete. Har vi råd med att barn går ur skolan med otillräckliga kunskaper? Att allt fler slits ut och blir långtidssjukskrivna?

Vi vill satsa på 200 000 jobb i hela Sverige. I Malmö skulle det motsvara 6 000 nya jobb de närmaste åren för att täcka de växande behoven. Det är en klok investering för ett hållbart samhälle.

Bostad åt alla
Rätten till en egen bostad är fundamental och bör skrivas in i socialtjänstlagen. Att ha någonstans att bo, något man kan kalla ett hem, är grundläggande för ett självständigt liv.

Det segregerade Malmö avslöjas tydligt på bostadsmarknaden. Många malmöbor kan med ganska stor frihet välja var och hur man vill bo medan andra står helt utan bostad, eller åtminstone utan möjlighet att välja annat boende. Så länge det saknas bostäder åt alla malmöbor ser vi utslagningen på bostadsmarknaden. Ju större skillnaden är mellan behov och tillgängliga bostäder desto större blir klyftan mellan den som har och den som står utanför. Fastighetsägare höjer ribban ju fler bostadssökande det finns att välja på.

Vi vill bygga bort bostadsbristen. MKB ska ha ett tydligt uppdrag att bygga hyresbostäder till rimliga kostnader som motsvarar malmöbornas behov.

Den som har resurser, ekonomiska eller genom kontakter, kan alltid fixa en bostad medan den som står utan desamma har betydligt svårare att få någonstans att bo. Bostadsmarknaden är heller inte fri från diskriminering. I tider av bostadsbrist är det särskilt angeläget att de lediga bostäderna förmedlas korrekt. En kommunal förmedling som fördelar bostäder efter kötid kombinerat med social och medicinsk förtur gynnar särskilt de malmöbor som har svag ställning på bostadsmarknaden. En rättvis förmedling är ett sätt att jämna ut klyftorna på bostadsmarknaden.

Höj kvinnors löner
Rätten till arbete och därmed försörjning är en av de mest grundläggande förutsättningarna för ett självständigt liv. På arbetsmarknaden syns det segregerade Malmö särskilt tydligt. Det är malmöbor med utländsk bakgrund, ungdomar och kvinnor som är extra utsatta. Malmö stad är, i likhet med övrig offentlig verksamhet, arbetsgivare för en stor andel kvinnor. Det är just inom de kvinnodominerade yrkena som vi finner de lägsta lönerna, ständiga vikariaten och timanställningarna samt såväl den högsta sjukfrånvaron som sjuknärvaron. Många kvinnor lever under hela sitt yrkesverksamma liv under ekonomisk stress. En stress som ger sig till känna både på arbetet och i privatlivet. Kvinnor betalar dubbelt för orättvisa löner.

Malmö stad bör föregå med gott exempel för att rätta till de löneskillnader som finns därför att lönesättningen av yrkesgrupper värderats med mannen som norm. Det handlar om enskilda personer men framför allt om hela yrkesgrupper där omvårdnadsarbete och omsorg om människor värderats lägre än traditionellt manliga yrken. Vi vill att alla kommunanställda ska ha minst 17 000 kr i månaden – ingen ska tjäna mindre än 100 kr i timmen.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".