Moderaterna i Skurup

En förutsättning för en väl fungerande kommun är att kommunens ekonomi är i balans. Vi moderater är därför fortsatt överens om att detta har högsta prioritet. Detta i kombination med att vi anser att hela kommunen skall leva utgör utgångspunkt för de tre viktigaste frågorna i kommande valkampanj. Vilka är;

Satsning för framtiden
Vi moderater anser att investeringar fortsatt måste göras i infrastruktur och social service så att hela kommunen kan fortsätta att växa och utvecklas.

Den södra länken förbi Skurup bör byggas. En fortsatt utbyggnad av gc-vägen längs kusten bör ske i enlighet med ingånget avtal med Vägverket.

Därutöver har den borgerliga alliansen i Skurups kommun enats kring att följande investeringar ska genomföras under den kommande mandatperioden under förutsättning att det nyvalda kommunfullmäktige fattar beslut om att överföra Skurups kommuns fastigheter till det helägda Skurupshem AB;

Skolor:
  • Om/tillbyggnad av Alléskolan i Skurup
  • Om/tillbyggnad av Mölleskolan i Skivarp
  • Om/tillbyggnad av Macleanskolan i Skurup

Fritidsanläggningar:

  • Enkel glasöverbyggnad av friluftsbadet utförs för att förlänga  badsäsongen
  • En varmvattenbassäng skapas inom friluftsbadet
  • En alternativ två enklare idrottshallar byggs där behovet är som störst

Visioner:

  • Flytt av idrottsplatsen i Skurup till området invid Nils Holgerssonhallen
  • Utarrendering av Örsjö boställe för att möjliggöra en hästsportanläggning inom fastigheten. En sådan anläggning kan även ge Nils Holgerssongymnasiet möjlighet till ytterligare utveckling

Mera valfrihet
I vår kommun ska det framledes i livets alla skeden vara självklart att det finns valmöjligheter till gagn för våra kommuninvånare vid val av förskola, grundskola, vård- och omsorg m.m. Fortsatt satsning på intraprenad och entreprenad ökar valmöjligheterna.

Seniorlojalitet
Vi ska befrämja en seniorlojalitet inom kommunen som ger våra äldre fler valmöjligheter och mångfald, samt informera dem om deras möjligheter.

Friheten ska gälla både form, tillfälle och ort. Skurup ska följa boendebehovet för våra seniorer och i samverkan med dem planera för framtida boenden. Vi ska verka för att trygghetsboende införs. Självklart är att makar vid särskilt boende ska, om de så önskar, få bo tillsammans. Vi vill utveckla hemtjänsten så att seniorerna, efter biståndsbedömning, medges större frihet i val av service. För att förebygga isolering i hemmet och ge en möjlighet till ett aktivt liv bland andra ska dagverksamheten  behållas och det sociala innehållet utvecklas.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".