Brist på vårdplatser i Lund

Aldrig tidigare har bristen på vårdplatser på universitetssjukhuset i Lund varit så stor som i sommar. Nu tillsätter sjukhuset en speciell arbetsgrupp som ska se till att det här inte upprepas.

I slutet av juli sattes universitetssjukhuset i Lund i beredskapsläge C. Det innebar att situationen var pressad och man behövde skicka patienter till andra sjukhus. Det innebar också att patienter fick vårdas på helt andra avdelningar än där de egentligen skulle tas om hand.

- Vi har haft vårdplatsbrist i fler år egentligen, men problemet blev större i somras då vi fick ta emot fler patienter på vår akutmottagning än vanligt. Det ledde i sin tur att vi behövde fler vårdplatser, säger Harald Roos, som är divisionschef på sjukhuset.

Efter sommaren har läget blivit något bättre, men vissa kliniker har fortfarande problem med överbeläggningar. Men nu leder Harald Roos en utredningsgrupp som ska försöka komma tillrätta med problemet. Men samtidigt råder det anställningstopp på sjukhuset, vilket gör att det blir svårt att öka antalet vårdplatser.

- Vi måste omfördela vårdplatser, men i förlängningen måste vi har mer resurser, säger Harald Roos.