Samåkning ännu ingen succé

Kristianstads kommuns satsning på att få fler kommuninvånare att samåka har inte givit det resultat man önskat. Kommunen startade förra veckan ett forum för samåkare på sin hemsida, men ännu har ingen visat intresse.

I samband med Europeiska Trafikantveckan startade Kristianstads kommun förra veckan en sida på internet för få fler i kommunen att samåka och därmed skona miljön.

Tanken är att personer som söker folk att samåka med ska lägga upp annonser med önskemål och kontaktuppgifter i ett forum på sidan och att samåkarna sedan ska finna varandra.