Många turer kring Falcon Air

Ett gediget arbete ligger nu framför flygbolaget Falcon Airs konkursförvaltare för att reda ut alla turer kring bolaget. De 70 personer som har jobb på Sturup får nu gå.

Det blir ett omfattande arbete att bringa klarhet i Falcon Airs ekonomi, personal och ägande. Det här ska konkursförvaltare Roland Sundqvist ta tag i först.

Sen har bolaget ovanligt mycket egendom, och den ska säljas för att få in pengar.

Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har också inlett en förundersökning mot Falcon Air då man misstänker att bolaget ägnat sig åt ekonomisk brottslighet. Det vill konkursförvaltaren inte kommentera.