Dyrt driva filial till Moderna museet

Driften av en filial till Moderna museet i Rooseums lokaler i Malmö skulle kosta elva miljoner om året, enligt vad P4 Radio Malmöhus erfar. Det är mer än dubbelt så mycket som Rooseums drift kostade. Kalkylen är ännu inte offentlig och summan är i dagsläget långt ifrån finansierad.

Flera källor uppger att det handlar om 11 miljoner kronor per år för driften. Det är en summa som Moderna museichefen Lars Nittve inte vill bekräfta men tillstår att det handlar om bra mycket mer än de 5,2 miljoner som Rooseum kostade att driva.

Enligt Lars Nittve är det Malmö stads sak att skaffa fram pengarna.

I dag har man bara helt säkert de tre miljoner kronor som Region Skåne gjort klart att man är villig att satsa på driften. Varifrån de resterande 8 ska komma vet ingen. Malmö stad är i alla fall inte villig att bidra med en enda krona till driften. Och hur staten ställer sig till att punga ut med så mycket, vet man heller inte

Kulturnämnden valde att satsa på Moderna museet i som huvudalternativ för Rooseumlokalerna. Men då hade man såklart inte kalkylerat med att det kunde blir så dyrt 11 miljoner, säger vänsterpartisten Lars Lindkvist i kulturnämnden.