ICA:s storlager färdigt

ICA’s nya fullsortimentslager på Långeberga i Helsingborg står klart. När lagret, nästa sommar är i full drift kommer nära 500 personer jobba där.

ICA’s nya lager är 63 000 kvadratmeter stort. Projektet med att bygga fullsortimentslagret har pågått sen sommaren 2005. Syftet är att rationalisera distributionen till butikerna i södra Sverige. Att just Helsingborg blir knutpunkt beror på närheten till motorväg, hamn och järnväg.