Regionfullmäktige mer jämställt

Det har blivit mer jämställt i Skånes regionfullmäktige efter valet. Nästan hälften av ledamöterna är kvinnor.

Efter förra valet hade alla partier utom socialdemokraterna fler män än kvinnor bland sina ledamöter. Och det gjorde också att en bra bit över hälften av dem som satt i fullmäktige då var män.

Men efter det här valet visar det sig att många partier, t ex folkpartiet, centern och vänsterpartiet har fler kvinnor än män bland dem som kommer att sitta i fullmäktige de närmaste fyra åren. Det beror mest på att Sverigedemokraterna drar ner snittet med åtta män och två kvinnor bland sina ledamöter, men nästan jämställt är det.

När det gäller ålder har framför allt moderaterna satsat stort på att få in fler yngre ledamöter. De har haft en särskild ungdomslista, och deras stora framgångar har gjort att flera från den har kommit in i fullmäktige. Så nu har partiet flera ledamöter under 25 och den yngsta är bara 20 år gammal.