Dyrare åka tåg över sundet

Region Skånes trafiknämnd beslutade på måndagen att man ska begära 2,2 miljarder kronor av regionfullmäktige för att investera i nya tåg. De bestämde också att ett månadskort för att åka över Sundet till Köpenhamn kommer att bli dyrare.

De nya Pågatågen ska i så fall förstärka redan befintliga Pågatågslinjer. Men också ersätta de Öresundståg som idag trafikerar linjer där det egentligen ska gå Pågatåg, som exempelvis mellan Malmö och Ängelholm. Detta frigör Öresundståg som istället kan gå över Öresundsbron där det finns ett behov av fler tåg.

Gösta Ahlberg som är trafikdirektör på Skånetrafiken hoppas att regionfullmäktige kan ta upp ärendet i slutet av november och om det går igenom så ska trafiknämnden då bestämma exakt vilken typ av Pågatåg som ska köpas in.

Gösta Ahlberg är övertygad om att förslaget kommer att gå igenom och han anser att det verkligen behövs fler tåg i regionen.

Under mötet beslutades det också att priset för ett månadskort, för att åka mellan Malmö och Köpenhamn, ska höjas med 70 kronor. Ett månadskort för att åka kollektivt över sundet kommer framöver att kosta 1730 kronor.