Luften i Malmö försämras igen

Malmöluften håller på att försämras igen. Även om det skett en minskning av luftföroreningarna under en tjugoårsperiod syns nu värden som ligger en bra bit över de tillåtna nivåerna på flera håll i staden.

– Det är trafiken som ligger bakom ökningen, och även om tekniken på bilarna blir bättre, så är det så att vi samtidigt har en trafikökning, säger Carina Nilsson, socialdemokrat och ordförande i miljönämnden i Malmö.

De platser där värdena är allra sämst är vissa delar av Amiralsgatan, Djäknegatan och Södra Förstadsgatan i centrala Malmö. Där ligger kvävedioxidnivån hela 10 procent över den tillåtna nivån.

För att komma till rätta med problemen jobbar miljöförvaltningen med ett åtgärdsprogram tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, men enligt Carina Nilsson måste man samtidigt jobba med att bygga ut kollektivtrafiken och uppmuntra cyklisterna.