Vänsterminoritet styr Eslöv

Det blir minoritetsstyre för vänsterblocket i Eslövs kommun, sedan de borgliga allianspartierna på måndagen beslutade att de inte kommer att samregera eller bilda en egen minoritetsstyrelse.

– Det här är en fråga om att försök att få till ett vettigt styre i Eslövs kommun. Det kommer att baseras på resonemang, diskussioner och kompromissande, som alla minoritetsstyren, säger Mikael Kourtzman (m).

Från Eslövs socialdemokraters sida säger kommunalrådet Cecilia Lind att man är beredd att ta sitt ansvar när det nu står klart att allianspartierna inte kommer att bilda något minoritetsstyre. 

– Det betyder att vi får ta ansvaret, eftersom vi är det största, säger kommunalrådet Cecilia Lind (s).

Situationen den ser alltså ut som så att vänsterblocket har 23 mandat, de borgerliga partierna tillsammans har 20 mandat och Sverigedemokraterna har sex mandat. Så det blir en minoritet som styr Eslöv framöver. Det är en helt ny situation för politiken i Eslöv och Cecilia Lind är inte helt nöjd med situationen.  

– Det bästa hade varit om vi fått till stånd en koalition med något av de borgerliga partierna, säger Cecilia Lind (s).