Utbrett skattefusk bland läkare och sjukgymnaster

Skattefusket bland Skånes privatläkare och sjukgymnaster är utbrett. Det visar en granskning som just nu görs av Skatteverket. Nästan samtliga som synats har fått anmärkningar och i många fall verkar det som om man medvetet undanhållit intäkter.

– Femtio procent av de felaktigheterna är att alla intäkter inte redovisas. Sedan har även privata kostnader kommit med i bokföringen, säger Dan Elfborg, skatterevisor och projektledare för granskningen i Skåne.

Det kan handla om icke redovisade intäkter på upp mot sexhundratusen, enligt Dan Elfborg. Innan projektet avslutas vid årsskiftet är det ytterligare ett 20-tal utredningar som ska avslutas.