Sturupsbuss direkt från sydöst

Direktanslutning till Sturup för alla i sydöstra Skåne skulle kunna bli verklighet nästa år. Det som krävs är en buss som ansluter till Österlentågen i Svedala och tar resenärerna den sista biten till flyget.

Tanken är det ska ansluta en buss till varje tåg från Simrishamn, en gång i halvtimmen och att Skånetrafikens maxtaxa på 84 kronor per resa ska gälla. Svensk handel Österlen har utrett frågan tillsammans med de berörda kommunerna och presenterar inom kort förslagen för Skånetrafiken. Nu hoppas man på beslut i november.