Region Skånes ekonomi drar iväg

Region Skånes ekonomi blir alltmer ansträngd. Delårsrapporten som precis kommit visar att kostnaderna för personal ökat mycket kraftigt det här året.

– Under den här mandatperioden så har antalet anställda har ökat med över 2 000. Senaste året har ökingen varit drygt 1 000 inom sjukvården. Den ökningstakten kan vi inte hålla. Det krävs större restriktivitet vid anställning, säger socialdemokraten Uno Aldegren, regionstyrelsens avgående ordförande.

I delårsrapporten står att ekonomiutvecklingen är oroande.

– Vi har fortfarande plus i vår ekonomi, men sjukvården drar iväg, säger Uno Aldegren.