Ystad vänder om flyktingmottagande

För första gången på tio år säger Ystad kommun ja till att ta emot flyktingar. Det beslutet väntas en enhällig kommunstyrelse ta denna månad. Men folkpartisten Karin Olsson-Lindström, vice ordförande i socialnämnden, vill tona ner beslutets betydelse.

– Jag vill inte kalla det en vändning. Nu har integrationsverket ett större behov att teckna avtal och har tagit kontakt. Tidigare har vi haft problem med bostäder, säger Karin Olsson-Lindström (fp), vice ordförande i Ystads socialnämnd.

Slutligt beslut om flyktingmottagningen tas vid kommunstyrelsens möte längre fram i oktober. Förslaget från socialnämndens arbetsutskott är att Ystad ska ta emot 50 flyktingar på två år, 2006 och 2007.

Integrationsverket bad Ystad kommun att ta emot drygt 80 personer under 2006, mer än tredubbelt så många som man tar emot.

– Vi skulle vilja att kommunerna anstränger sig ännu mer. Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Trelleborg och Lund får ta emot oproportionerligt många, säger Lars-Ivan Nilsson, som jobbar på Integrationsverket med att få fram introduktionsplatser i södra Sverige.