Polis oaktsam men friad

På onsdagen avslutades rättegången mot den närpolischef, som åtalats för olaga frihetsberövande av MFF-supporters i maj 2004. Hans uppfattning var att supportrarna enbart var ute efter att ställa till med bråk. Strax före matchen fattade han ett beslut om att 31 supportrar skulle sättas på en buss och köras från staden.

Helsingborgs tingsrätt friar närpolischefen. Av domen framgår det att frihetsberövandet av MFF-supportrarna faktiskt inte hade stöd i lagen eftersom deras uppträdande inte utgjorde någon omedelbar fara, men under förmildrande omständigheter så nöjer sig rätten med att kalla närpolischefens handlande oaktsamt.

Vidare finner Helsingborgs tingsrätt att närpolischefen har gjort sig skyldig till tjänstefel när han inte fört något protokoll under den aktuella dagen. Åtalet ogillas ändå och därför får ingen av supportrarna något skadestånd.