Nordisk genbank bevarar fröer

Nordiska genbanken i Alnarp har fått i uppdrag att ansvara för att jordens alla fröer skyddas. Det är olika hot som klimatförändringar eller terrorangrepp som ligger bakom världsinsamlingen. I Alnarp ska fröerna godkännas och paketeras för att finnas om det värsta händer.

– Om ett område mister all sin plantrikedom så har de möjlighet att få fröer härifrån till återplantering, säger Martin Cleeman Rasmussen på Nordiska genbanken i Alnarp.

Fröer från norden har sparats i Nordiska genbanken sedan länge. Men från och med nästa år kommer man att ta in fröer från hela världen. Här ska de undersökas, märkas och paketeras. En kopia hamnar i slutförvaring i en gruva på Svalbard och en stannar kvar i Alnarp. Hittills har man samlat på sig 30 000 fröer från de nordiska länderna, men framöver kommer alltså fröer från all världens hörn att ligga under Alnarps ansvar.

Men även om det i ett vitt perspektiv handlar om att spara olika fröer ifall något så förödande som en föroreningskatastrof utraderar arten, finns det en mycket mindre dramatisk sida av genbanken i Alnarp.