Hög halt gift i Helsingborgsål

Ålar som fångats i Kopparverkshamnens mynning i Helsingborg har visat sig innehålla alldeles för höga halter av väldigt giftiga ämnen. Det visar ett samlingsprov som tagits på åtta ålar.

– Ålen hade förhöjda halter av dioxiner och dioxinlikt PCB. Sannolikt kommer det från tidigare utsläpp. Det är inte akut farligt, men långsiktigt kan det till exempel ge cancer, säger Peter Göransson, miljösekreterare i Helsingborg och ansvarig för stadens kustkontrollprogram.

Ålen med gifterna fiskades precis i mynningen till Kopparverkshamnen. Peter Göransson tycker inte att det borde vara tillåtet överhuvudtaget att fiska precis utanför en industrihamn.