Katastrofavtal Malmö-Köpenhamn klart

Vid stora olyckor och katastrofer ska sjukvården i Skåne och Köpenhamn hjälpa varandra. Ambulanser kan köras mellan länderna och alla sjukhusen i Skåne ska kunna ta emot skadade från Köpenhamn

En flygkrasch på Kastrup eller storbrand i Perstorp. Vid större olyckor och katastrofer någonstans i Skåne eller i Storköpenhamn ska Region Skåne och sjukvården i Köpenhamn hjälpa varandra. Alla regionens sjukhus i Skåne ska vara beredda att även ta emot danskar som är skadade och ambulanser kan kunna köra över bron till sjukhusen i Köpenhamn om det behövs.

Redan för tre år sen började man diskutera det här. Nu är avtalen skrivna mellan Region Skåne, Köpenhamns kommun och sjukvården i Köpenhamn och de olika verksamheterna ska få information.

Det är omöjligt att förutse hur ofta den nya möjligheten kommer att utnyttjas, men efter tågolyckan i Nosaby för två år sen och kemiolyckan i Helsingborg förra året så har man insett att det behövs ett avtal mellan länderna.