Invandrarlärare kritiseras

När invandrare och flyktingar kommer till Sverige ska de introduceras i svenska seder och bruk. Men bland deras lärare finns en ”vi och de” attityd som förstärker stereotypa könsroller. .

Kritiken kommer från Länsstyrelsen som har låtit intervjua ansvariga för utbildningen av invandrare och flyktingar i 12 av Skånes kommuner

– I en kommun betalar man ut kvinnans ersättning till mannens konton, och samtidigt säger att en svensk kvinna inte hade accepterat det. Det är ett vi och dom tänkande, säger Lillemor Dalgren, jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen.

Den här vi och dom attityden när det gäller jämställdhet kan alltså förstärka intrycket av vissa bundna könsroller menar Länsstyrelsen. Därför behövs en attitydförändring. Men även undervisning om könsroller för lärarna.