Ungdomsmottagningar ska bli lika

Det finns stora skillnader i den vård som erbjuds på olika ungdomsmottagningar i Skåne. En utredare föreslår nu att Region Skåne ska erbjuda samma sorts vård på samliga mottagningar i länet.

- Ungdomsmottagningarna ska jobba förebyggande och vara en första instans. Patienter ska därefter remitteras vidare till specialister som de kan vara i behov av, säger Annette Agardh, utredare på Region Skåne.

Hon har fått i uppdrag av Region Skåne att se över verksamheten på Skånes ungdomsmottagningar. Idag är skillnaderna stora. Det finns till exempel mottagningar som jobbar med ätstörningar och andra som jobbar med vård av sexförbrytare och det kan gå ut över den grundläggande verksamhet.

Annette Agardh föreslår därför att Region Skåne ska ta fram riktlinjer som ska gälla för alla ungdomsmottagningar i länet. Hon föreslår bland en viss åldersgräns och att mottagningarna ska ha kvällsöppet. Hon vill också att det ska finnas manlig personal på mottagningarna.