Eon ökar säkerheten

Fortfarande misstänker Eon att det var ett sabotage som gjorde så att 25 000 elabonnenter i Malmö blev utan ström i lördags kväll. Nu tittar företaget över alla sina anläggningar för att se hur säkerheten kan förstärka.

– Vi har redan påbörjat en inventering för att än en gång gå igenom vad det finns för eventuella brister, och vad som kan göras åt dessa, säger Jan-Erik Olsson informationschef på Eon.

Totalt är det 24 stycken ställverk i Malmöområdet som under veckan kommer att undersökas och kontrolleras. Inventeringen kommer sedan att leda fram till ett åtgärdsförslag där det förmodligen kommer komma fram olika åtgärder som ska åtgärdas på en gång, men även på längre sikt.

– Det handlar om tillträdesskydd, övervakning och säkerhet, säger Jan-Erik Olsson