Tunnelplaner i Helsingborg

På måndagen startade provborrningar för nästa stora skånska tunnelprojekt. Det ska byggas en fyra kilometer lång dubbelspårig järnvägstunnel på södra och norra sidan av Knutpunkten i Helsingborg. Men det handlar fortfarande om en förstudienivå. Först om fyra till fem år kan projektet miljöprövas.

2011 kan södra tunneldelen börja byggas. 2016 rullar kanske tågen. 2017 kan den tre kilometer långa tunneln från Knutpunkten till Mariastagen stå klar. Och senare hägrar en tunnel till Helsingör.