Negativt besked bakom upplopp

Upploppet på Kirsebergsanstalten i Malmö på måndagskvällen startade förmodligen för att en fånge hade fått ett negativt besked angående flytt till en annan anstalt. Det hela urartade snabbt och två fångvaktare blev slagna och en hel avdelning förstördes helt av de intagna.

– Vi har inte haft någon incident av den här typen de nio år jag har varit här. Vi har en del väldigt obalanserad intagna. Normalt sett så klarar vi det. Den här gången gick det över styr, säger Anders Backman, kriminalvårdschef på Kirsebergsanstalten.