1 av 8
Magnus Florin, Radioteaterns tidigare chef och initiativtagare till Vita nätter (Foto: SVT Bild)
2 av 8
Susanne Skog (Foto: SVT Bild)
3 av 8
Joakim Pirinen (Foto: SVT Bild)
4 av 8
Alf Sjöberg i Radioteaterstudio (Foto: SVT Bild)
5 av 8
Lars Forssell och Mats Persson vid flygeln. (Foto: Sören Vilks/SR)
6 av 8
Per Henrik Wallin (Foto: Magnus Lindman)
7 av 8
Peter Ortman
8 av 8
Ann Lislegaard (Foto: Johan Ljungström)

Radioteatern - maj 2004

En vit natt kan vara klarvaket sömnlös, eller en nattlig fest, eller de magiska timmarna mellan skymning och gryning, eller himlafenomen där nattrymdens stoft lyses upp av en fjärran sol. Radioteaterns Vita nätter bjuder på en lång rad lyriska/musikaliska resor och ljudkonster av skilda slag under hela maj.

Alla hörs de i Vita nätter: Susanne Skog, Rabelais, Teddy Hultberg, Joakim Pirinen, Mikael Strömberg, Mikael Lundberg, Palle Dahlstedt, Lars Forssell, Mats Persson, Anna Lindal, Kristine Scholz, Hanna Hartman, Magnus Haglund, Lars Mikael Raattamaa, Per Mårtensson, Sten Sandell, Magnus Jacobsson, Elis Eriksson, Peter Ortman, Jean Billgren, Saara Salminen Wallin, Morten Sondergaard, Ann Lislegaard, Eva Adolfsson, Harry Martinson, Christian Wolff, John Ashbery.

Premiär!
Söndag 2 maj 14.03
Den märkvärdiga resan till Bacbuc
av Francois Rabelais.
Övers: Holger Petersen Dyggve.
Regi och dramatisering: Susanne Skog.
Med bl a Leif Andrée och Johan Lindell.
Panurge och Pantagruel är ute på havet,. ombord på ett knirkande skepp. Svag vind, stilla vågor, varken land eller andra skepp i sikte. Så hörs plötsligt ljud och röster, oväntat, gåtfullt, varifrån? Med efterord av ljudkonstkännaren Teddy Hultberg.
(Repris 3/5 19.03, 10/5 01.00)


Premiär!
Söndag 2 maj kl 14.25
Yssen & Resenärerna
av Joakim Pirinen (text och framförande) och Mikael Strömberg (ljud).
Två korta och hittills ohörda historier.
(Repris 3/5 och 10/5 efter Den märkvärdiga resan till Bacbuc)


Fredag 7 maj 19.03
Foajé - Radioteaterns månadsmagasin
Mest om Radioteaterns Vita nätter som bjuder på en lång rad lyriska musikaliska resor och ljudkonster under hela maj.
Redaktör: Magnus Florin
(Repris: 9/5 19.03, 10/5 01.00)


Premiär!
Fredag 7 maj 19.20
Sånger
av och med Lars Forssell (lyrik) och Mats Persson (musik).
”Min tomhet, djupet av den, mätte du. Vad heter du, min kärlek, hette du?”. En junidag 2003 möts de i en studio i Radiohuset – Lars Forssell läser en svit av sonetterna i samlingen Sånger och Mats Persson framför sin specialkomponerade musik.

Efter föreställningen: Teddy Hultberg i radioessän Ljudets arkeologer. Sändningen avslutas med Hamlet, en helaftonsföreställning starkt komprimerad till tretton sekunder. Dessa 13 sek återkommer då och då under maj och får en tolkning i slutet av månaden.


Premiär!
Söndag 9 maj kl 00.05
Cratere
av Hanna Hartman.
Spel på instrumentet neo-Bechstein av Reinhold Friedl, David Balzer.
”Cratere” (kratrar) är ett stycke tillkommet under vistelser vid gejsrar och vulkaner – Etna under ett utbrott – med uppmärksamheten på de underjordiska elementens långsamma raseri. (Cratere är ett beställningsverk för Deutschland Radio, 2003.)


Premiär! 
Söndag 9 maj kl 14.03
Long 013 26’ E
av Hanna Hartman
Ohörda, okända klanger från segelbåtar och andra farkoster. Vindkantring, spänningar. Longitud tretton grader 26 minuter öst är den längdgrad som skär genom bland annat staden Berlin, där den svenska ljudkonstnären Hanna Hartman är bosatt och verksam. Annette Krebs och Robert G. Patterson medverkar med spel på preparerad gitarr respektive horn. Med ett efterord av Magnus Haglund. (Repris 10/5 19.03, 17/5 01.00)


Premiär!
Fredag 14 maj kl 19.03
Brott mot mänskligheten
av Lars Mikael Raattamaa (text) och Per Mårtensson (musik).
”Så hur var det nu? Var börjar skulden, och var börjar skuldens orsaker?” Kambodja 1976-79, Tasmanien 1831, Kongo 1890, Rwanda 1963 och 1995, Song My 1968, Armenien 1915-20. En exposé över den koloniala epokens folkmord.
Med en inledning av Susanne Skog.
Föreställningen är ett samarbete med Musikradion.
(Repris 16/5 20.03, 23/5 00.05)


Premiär!
Fredag 14 maj kl 19.40
Spegeln
En text- och musikkomposition av Magnus Jacobson och Sten Sandell.
Med: Lina Englund, Staffan Göthe, Olivia Sandell-Billström, Siri Jacobson-Hill.
En man i slutet av sitt liv, ser i korta minnessekvenser tillbaka på sin uppväxt och karriär som dansare. Tid och rum spricker sönder som skärvor. Röster från barndomen blandas med sköterskornas steg i korridoren och över grusgången i sjukhusparken. Någonstans i den mörka trädgården sitter den vita vargen.
Spegeln är ett hörspel för fyra röster, piano och elektronik, där text och musik tillsammans bildar en ny helhet. Det är både en berättelse om huvudpersonens liv och en gestaltning av olika sinnestillstånd; rädsla, sorg och triumf. Men spegeln talar också om stumhet, att bara vara hänvisad till kroppens språk.
Magnus Jacobsson och Sten Sandell har tidigare samarbetat, också med skådespelarna Lina Englund och Staffan Göthe.
I Spegeln går man vidare, här betonas starkare samspelet mellan text, musik, sång och ljud.
(Repris 16/5 20.40, 23/5 00.42)


Premiär!
Fredag 14 maj kl 20.05
Fjärrsamheter
av och med Elis Eriksson, inspelat och arrangerat av Teddy Hultberg. En intensiv reaktion på livet av konstnären och författaren Elis Eriksson.
(Repris 16/5 21.05, 23/5 01.07)


Premiär!
Söndag 16 maj kl 14.03
Själens andra resa
av Peter Ortman (text) och Jean Billgren (musik)
Lyrikern Peter Ortman och musikern och tonsättaren Jean Billgren samverkar i stycket Själens andra resa, en expansiv och gränslös lyrisk svit som ändå har sin utgångspunkt i en mycket bestämd situation, en viss plats och belägenhet. Peter Ortman säger om Själens andra resa i ett samtal som sänds just före föreställningen: ”Själens första resa” är resan genom det individuella livet.” Själens andra resa” - vad kan det vara? En returresa genom det individuella livet, och en vidare resa.”
”Diktsviten och föreställningen tar sin utgångspunkt från en kväll, en vinterskymning, där jag sitter och trampar på en ergometercykel och tittar ut över en konstfrusen isbana vid Zinkensdamm där små barn åker skridskor. Och själv trampar jag mig genom allt och ingenting och då börjar en återresa genom barndomen och sedan vidare.” En gestaltning av kroppens och själens obändiga, ömkliga och heroiska skinnömsningar...
(Repris 17/5 19.03, 24/5 01.00)


EXTRAINSATT!
20 maj kl 16.05
Alf Sjöberg och mikrofonens force
ett program av Magnus Berg.
För 100 år sedan föddes Alf Sjöberg, vars betydelse för det svenska teaterlivet är oomtvistad – verkslistan nästan utmattande att läsa: 138 föreställningar på Dramaten, 18 filmer, 2 TV-teaterföreställningar samt 183 pjäser för Radioteatern.
(Från 2003)


Premiär!
Fredag 21 maj kl 19.03
Min pojke från Vättern
av Saara Salminen Wallin
Ett stycke som på en gång är porträtt och självbiografi, vision och analys, dokument och fantasi. Vätternpojken är kompositören och musikern Per Henrik Wallin. (Repris 23/5 20.03, 30/5 00.05)


Premiär!
Söndag 23 maj kl 14.03
Jag vill se mina berg
av Morten Sondergaard
Marmorblocken huggs ur berget, transporten inleds... Den danske poeten och ljudkonstnären – bosatt i Italien - presenterar ett kort stycke som avspeglar stenens färd från materia till form. Morten Sondergaard nominerades nyligen till Nordiska Rådets litteraturpris. Efterord av Magnus Haglund.
(Repris 24/5 19.03, 31/5 01.00)


Premiär!
Söndag 23 maj kl 14.18
”!” och andra ljud
av Ann Lislegaard, norsk bildkonstnär och aktuell Iaspisstipendiat, som gärna lyssnar till de smärre ljuden och lätena. Samtal med Susanne Skog.
(Repris 24/5 19.18, 31/5 01.15)


Fredag 28 maj kl 19.03
Lotsen från Moluckas
av Harry Martinson 100 år
Världsomseglaren Magellan gästspelar i Vita nätter. En legendarisk radioteaterföreställning i Alf Sjöbergs regi. Inledning av Eva Adolfsson.
(Från 1947. Repris 30/5 20.03.)


Premiär!
Söndag 30 maj kl 14.03
Hölderlin marginalia
av John Ashbery (text) och Christian Wolff (musik)
John Ashbery framför själv sin text i detta samarbete med den amerikanske kompositören Christian Wolff, som skrivit för musikerna Anna Lindal, Mats Persson och Kristine Scholz.

Föreställningen börjar med en inledning av John Ashbery.

Hölderlin marginalia är det unika resultatet av ett initiativ från Radioteatern. Det var Magnus Haglund - författaren och kulturskribenten - som kom med förslaget. Nämligen: borde vi inte till våra ”Vita nätter” försöka få tillstånd ett samarbete mellan två särskilda och framstående amerikanska konstnärerer, poeten John Ashbery (f. 1927) och tonsättaren Christian Wolff (f. 1934)?
Och så blev det verkligen efter en svit amerikabrev. De gick oss till mötes. Ashbery kom med den långa dikten ”Hölderlin marginalia” till Christian Wolff, som i sin tur komponerade och dessutom såg till att Ashbery läste in sin dikt.
En CD med inläsningen sändes till Radioteatern och partituret skickades till Wolffs ”egna” svenska musiker Mats Persson (piano), Kristine Scholz (piano) och Anna Lindal (fiol). På eftermiddagen fredagen den 7 maj i Radiohusets Studio 2 skedde inspelningen av Wolffs komposition, spelad ”live” till Ashberys inläsning, enligt Christian Wolffs anvisningar.

”And in the soaking of which, /or the trunk / is gas gas gas gas gas / of which the room too / is furnished / / always the quaking of relief / is followed by gold scrub / piecings of a robot...”

Efterord av Magnus Haglund.
(Repris: 31/5 19.03, 7/6 00.55)


Hamlet på 13 sekunder!

Hamlet på 13 sekunder! Mikael Lundberg och Palle Dahlstedt har gjort en föreställning kortare... 625 gånger kortare än den ursprungliga versionen.
Med kommentar av Magnus Florin.

I etern kan du höra Hamlet efter Hölderlin marginalia och Hälderlinvariationer 31/5 ca 19.25, 7/6 ca 01.24.

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".