Mobiltelefoner slår ut telefonautomater

Nästa år kommer det att bli svårare att få tag i en telefonautomat att ringa ifrån i Västra Götaland. Orsaken är att allt fler använder mobiltelefoner och att Telia gör en mångmiljon-förlust på telefonautomaterna. Därför ska hälften läggas ner.
Till hösten ska Telia besöka varje telefonautomat i Västra Götaland för att komma fram till vilka som ska bort. Inventeringen börjar i september. Innan årsskiftet ska hälften av landets automater läggas ner. Telia gick back med 40 miljoner kronor förra året. I dag finns det 11 000 automater. När de mest olönsamma är borta är antalet nere i mellan 6 000 och 8 000. Hur många av Västra Götalands drygt 1 800 automater som ska bort är inte klart ännu. - Fortfarande säljs det miljontals telefonkort. Vi har behov av automater i framför allt städernas centrala delar, säger Ulf Höglund, divisionschef på Telia.