Krossat glas hot mot fritidsbarn i Lidköping

För tredje gången på kort tid har krossat glas hittats nergrävt på lekplatser vid Majåkers fritidshem i Lidköping. Polisen i Lidköping ser allvarligt på händelserna.
Personalen på fritidshemmet tror att någon har placerat ut glasbitarna med avsikt. Anledningen är att de är placerade strax under ytan och på sådana ställen där barnen riskerar att trampa på det. Det skriver Nya Lidköpings-Tidningen i dag. Ännu har inget barn skadats, men personalen har polisanmält det inträffade. Polisen i Lidköping ser allvarligt på glaskrossningen, och rubricerar det som försök till misshandel.