Hjo kan inte minska vägsaltet

I går kom nya larmrapporter om att vattnet i Vättern håller på att bli allt saltare på grund av att vägsalt rinner ut i den stora dricksvattensjön. Hjo kommun har senaste åren försökt minska vägsaltet genom att bland annat använda träflis mot halkan. - Det saltet vi använder i dag är vi tvungna att ha för trafiksäkerheten, säger arbetsingenjör Kent Svanström på Hjo kommun.
I går berättade vi att vattnet i Vättern håller på att bli saltare. Sedan slutet av 60-talet har salthalten ökat med 25 procent, och ökningen fortsätter. Den största anledningen är att vägsalt under vintrarna sprids på framför allt de stora riksvägarna runt sjön. Saltet rinner sedan ner i sjön. I Hjo kommun har saltet minskats genom att kommunen istället sprider träflis på gatorna i tätorten. Kommunen har också gått över till en saltblandad sand, där varje kubikmeter sand "bara" ska innehålla 40 kilo salt. - Nu är det svårt att minska saltmängden mer. De stora bovarna är riksvägarna, anser Kent Svanström.