Kvänumsmamma överklagar dagisbeslut

En mamma i Kvänum har vänt sig till Länsrätten i Skaraborg. Orsaken är att Vara kommun beslutat att ge hennes pojke en plats på ett mögeldrabbat daghem.
Vara kommun har beslutat att stänga en av de två förskolor som finns i Kvänum. Mamman fruktar att hennes son ska bli sjuk, om han tvingas flytta till den andra förskolans lokaler. Enligt henne är daghemmet mögelskadat. Bakgrunden är att antalet barn minskar i Kvänum. Därför har barn- och utbildningsnämnden i Vara kommun beslutat att förskolan Räfsan ska stängas. Barnen flyttas istället till förskolan på Götaplatsen. Mammans son lider av astma och har tidigare gått på förskolan på Götaplatsen. Hon överklagar kommunens beslut till Länsrätten i Mariestad. Kanslichefen Anders Eklind i Mariestad säger att Länsrätten räknar med att under september göra en laglighetsprövning av Vara kommuns beslut.