Länsstyrelsen tveksam till Arnfilm i känslig natur

Det kan bli problem för Svensk Filmindustri att få tillåtelse att bygga upp kulisserna till Arns medeltidsborg Arnäs. Filmbolaget vill bygga upp borgen på Kållandsö i Natura 2000-området Drakaberget. Det är ett område där naturen inte får skadas, och länsstyrelsen tvekar därför om att ge tillstånd för Arnborgen.

Syftet med Natura 2000-området är att bevara speciella naturtyper samt djur och växtarter som anses hotade. I  det område på Kållandsö där Svensk Filmindustri vill bygga kulisserna till Arns borg, en gård med fem-sex byggnader, finns ängar och hedar med mycket artrik flora.

Området innehåller även rikligt med kulturlämningar. Det finns till exempel ett gravfält, en fornborg och resterna efter vägbanken av Läckövägen från 1600-talet samt stensättningar och fornåkrar. Detta enligt den bevarandeplan som länsstyrelsen har över området.

I den kan man också läsa att grävning och anläggning av byggnad eller väg skulle påverka naturen där negativt. Emma Roland arbetar med Natura 2000-frågor på länsstyrelsen i Mariestad, och säger att det är svårt att veta hur filminspelningarna skulle påverka området.

- EU-direktiven säger att vi inte får förstöra det här området. Därför måste vi granska mycket specifikt vad filmbolaget vill göra och inte göra, säger Emma Roland.