Essunga har lägsta arbetslösheten

Essunga på Varaslätten har den lägsta arbetslösheten i Skaraborg. Drygt 80 personer är arbetslösa här, vilket motsvarar knappt tre procent av arbetskraften.
Länsarbetsnämnden i Västra Götaland presenterar i dag arbetslöshetssiffrorna för slutet av juni. Essunga har den lägsta arbetslösheten tätt följd av Götene och Vara, där mellan tre och fyra procent saknar jobb. Högsta arbetslösheten i Skaraborg har Mariestad med 6,8 procent.