Docent oroas över framtida översvämningar runt Vänern

På onsdagen presenteras en regeringsrapport om klimatförändringens effekter när det gäller de stora insjöarna i Sverige de närmsta 100 åren. Docent Torbjörn Svensson föreståndare för nätverket för älvsäkerhet i Karlstad är oroad - främst för miljön runt Vänern.

Klimatförändringen kommer att få störst effekt i västra och norra Sverige, det visar den regeringsrapport om klimatförändringen som presenteras på onsdagen. Analyserna pekar på att Vänerns kuststäder som Karlstad, Lidköping och Mariestad kommer att drabbas hårt av översvämningar.

- Man bör ta sig en allvarlig funderare på om de planerade nybyggnationerna i exempelvis Mariestad och Lidköping inte ska avbrytas, säger Torbjörn Svensson.
- Annars finns det ju möjlighet att säkra husen för att stå emot framtida översvämningar eller bygga skyddsvallar runt låglänta områden samtidigt som man ökar avtappningen av Vänern, fortsätter Svensson

Men att tappa av mer vatten är ingen okomplicerad åtgärd.
- Göta älv är känslig och kan drabbas av ras om vattnet strömmar för kraftigt, säger Torbjörn Svensson.

Torbjörn Svenssons råd att eventuellt stoppa de vattennära byggnationerna på exempelvis Ekudden i Mariestad är dock inget som är aktuellt. Mariestads kommunalråd Sten Bergheden anser inte att platsen för bostäder är felvald.

- De nya husen på Ekudden ligger på rekommenderad höjd över havet och skulle inte ligga mycket säkrare längre in eftersom Mariestad är så platt, säger Bergheden.