Trots försäkran: mögel hittat i daghem i Kvänum

Det finns mögel i delar av isoleringen på daghemmet Götaplatsen i Kvänum utanför Vara. Det bekräftar i dag det tekniska kontoret på Vara kommun efter att skolpolitikern Ulf Genitz (c) försäkrat att det inte längre finns några mögelskador. - Vi får helt enkelt plocka bort delar i väggkonstruktionen, säger Lars Henström, teknisk chef i Vara kommun.
En mamma i Kvänum har överklagat kommunens beslut, att låta hennes astmasjuke son gå på den mögeldrabbade förskolan Götaplatsen. Tidigare i dag förnekade barn- och utbildningsnämndens ordförande, Ulf Genitz (c), mögelproblemen och sade att de var lösta. Men nya provtagningar i början av juli visar att det finns mögel i isoleringen i vissa väggar. - Det finns mikroorganismer i syll och syllisolering, bekräftar Lars Henström på tekniska kontoret. Mögelproblemen ska nu elimineras genom att delar av väggen tas bort. Det arbetet kommer att ta en till en och en halv vecka.