Eldningsolja läckte ut på Varaföretag

Tusentals liter eldningsolja spreds ut vid en oljeläcka på ett företag i Vedum utanför Vara i eftermiddags. Enligt räddningsledaren Stellan Karlsson innebär oljeutsläppet inte någon fara för dricksvattnet i Vedum.
Det var en oljetank som sprang läck, och oljan spred sig över ett stort område. Den har även runnit ner i ett dike utanför företaget. Räddningstjänsten arbetade i eftermiddag med att sanera på platsen.