Skolprojekt i Ryd gav många idéer

Idag avslutade lärarna på Rydskolan i Skövde ett jämställdhets och mångfaldsprojekt. Lärarna har under 2 års tid arbetat med olika teman för att främja jämställdheten och förbättra integrationen på skolan.

För två år sedan startade lärarna på Rydskolan i Skövde ett projektet med hjälp av pengar från EU. Genom studiebesök på andra skolor , föreläsningar och temaarbeten inom jämställdhet , integration och mångfald vill lärarna bli bättre på att få in ämnena i skolans undervisning.

- Det är viktigt att Rydskolans personal arbetar med de här frågorna med eleverna säger Eva-Lotta Johansson som är rektor.

Projektet är nu slut och det blir inte mer pengar från EU, men skolan ska själva jobba vidare med frågorna.

- det finns massor av idéer att arbeta vidare på, säger Eva-Lotta Johansson.