Ovanligt ljust på lärarfronten i Götene

Drygt en vecka innan skolstarten i Götene har kommunen besatt alla lärartjänster. - Vi är nöjda med rekryteringen. Det ser bättre ut än förväntat, säger utbildningschef Anders Widestrand i Götene.
Skolstarten för eleverna i Götene är måndagen den 19 augusti. Götene kommuns medverkan i rekryteringsprojektet Attraktiv skola kan ha bidragit till den lyckade nyrekryteringen av lärare till höstterminen. Det tror i alla fall utbildningschefen Anders Widestrand. En rundringning, som Radio Skaraborg gjort, visar att det i år varit lättare att få tag på lärare än tidigare år. Lärare är fortfarande ett bristyrke i framför allt storstäderna.