Lidköping ökar befolkningen mest

Lidköping är den kommun i Skaraborg, som ökar sin befolkning mest. Första halvåret har antalet invånare ökat med 70 personer genom den ökade inflyttningen.
Det är Statistiska Centralbyrån, SCBs, statistik för första halvåret, som visar en ökning för Lidköping. Däremot fortsätter Skaraborgs största kommun, Skövde, att tappa invånare. Befolkningen har minskat med 56 personer, och Skövde har nu lite drygt 49 000 invånare.