Nästan hälften lyssnar på Radio Skaraborg

Över 46 procent av skaraborgarna lyssnar varje dag på Radio Skaraborg, alltså nästan varannan person. Det betyder att radiolyssnat ökat jämfört med samma mätperiod i fjol. Därmed är Radio Skaraborg fortfarande en av de mest avlyssnade kanalerna i P4. Det framgår av de lyssnarsiffror för första halvåret, som presenteras i dag.