JO-kritk mot Tidaholmsfängelset för visning av porrbilder

Justitieombudsmannen JO riktar kritik mot Tidaholmsanstalten för att en anställd där visade en kalender med lättklädda kvinnor för de intagna.
Att en anställd beter sig så kan inte tolereras, skriver JO i beslutet.

JO kritiserar också en tjänsteman vid anstalten som hotade att riva sönder en intagens anhållan om förflyttning. Enligt utredningen ska den intagne ha sagt att han skulle fortsätta skriva anhållanden varje dag tills att han beviljades. Då svarade tjänstemannen att hon skulle riva sönder dem. Hon sa sedan att hon inte menat vad hon sagt.

Kriminalvården tycker att tjänstemannens hot är oacceptabelt, oavsett om hon hade för avsikt att riva sönder dem eller inte. Enligt utredningen ser de allvarligt på händelsen och beklagar att den intagne behandlades som han gjorde.

Eftersom anstaltsledningen påpekat för de anställda att sådant här inte får hända så vidtar JO inte några andra åtgärder än kritiken.

Den intagne har även anmält att han blev satt i avskildhet efter att personalen hittat på att han varit hotfull mot dem, men utredningen kan inte hitta några bevis för att det varit så, varför anstalten inte får någon kritik för den anklagelsen.