Forsvik måste få fortsatt stöd

Regeringens delegation för industrisamhällets kulturarv presenterade igår sin rapport för kulturminister Marita Ulvskog. Delegationen har haft i uppdrag att under två års tid stötta projekt för att bevara arvet från industrisamhället, bland andra Forsviks industriminne.
När regeringens delegation för industrisamhällets kulturarv igår presenterade sin rapport gjorde de det med en tydlig uppmaning till kulturminister Marita Ulvskog: - Det är viktigt att regeringen inte ser det här som ett treårigt projekt, säger delegationens ordförande Jan Rydh. Vi vet att det finns en väldig massa eldsjälar ute i landet. De behöver både uppmuntran och stöd och de behöver också finansiellt stöd.