Handlingsplan mot läkarbrist

Läkarbristen i Västra Götaland ska lösas med utlandsrekrytering och attraktivare arbetsplatser. De lösningarna ingår i en handlingsplan som regionstyrelsen ska besluta om på tisdag.
Målet är att komma ner till 1500 invånare per läkare. Som det är nu har varje allmänläkare ofta hand om upp emot 2000 patienter. Det socialdemokratiska regionrådet Karin Engdahl säger att ett annat mål är att minska antalet inhyrda läkare, som är betydligt kostsammare för regionen än fastanställd personal. Dessutom anser hon att den inhyrda personalen försämrar vårdens kvalitet.