Inkompetenta stafettläkare känt problem i Skaraborg

De bemanningsföretag som Västra götalandsregionen anlitar klarar inte att leverera läkare med fullgod kompetens, i bland levererar de inte alls. 
Och det här är ett problem som är känt bland annat i primärvårdsområdet Falköping, Skara och Götene.

Enligt primärvårdschef Ulf Svensson är det inte helt ovanligt är att bemanningsföretagen inte lyckas leverera de läkare som behövs. De beställda stafettläkarna dyker helt enkelt inte upp på arbetsplatserna.

- Det är periodvis ganska vanligt. Då kommer det kanske en i stället för beställda två, säger Ulf Svensson.

Det har hänt att man på grund av uteblivna läkare tvingats lämna återbud till patienter som har fått löfte att få träffa en doktor.

Det har också förekommit fall där stafettläkaren i fråga inte fått jobba kvar.
- I något enstaka undantagsfall så har en person inte hållit måttet och fått avsluta sitt engagemang i förtid, säger Ulf Svensson.

Det handlade i det fallet inte om att stafettläkaren brustit i sina medicinska kunskaper, utan att läkaren haft bristande social kompetens vid kontakt med patienterna, säger Ulf Svensson.

Börje Eriksson, som är verksamhetschef på Svensk närsjukvård, säger att kraven är stora på inhyrda läkare.
- Man ska inte enbart vara medicinskt kunnig utan ha väldigt lätt att anpassa sig till nya rutiner och nya miljöer, han måste vara snabb och smidig och socialt kompetent, säger han.