Dataspel leder till tyngre spelande

Barn som spelar mycket dataspel riskerar fastna i spelberoende när de blir äldre.
-De blir inte bara stillasittande, förummar skolarbetet och kamrater, utan kan också lockas att börja spela om pengar på Internet och därefter andra kostsamma spel, säger vice ordförande för föreningen Spelberoende i Göteborg Bertil Lundbäck till Västekot. Han tycker att föräldrar bör tidsbegränsa barnens spel på datorn och var uppmärksamma på att de inte satsar pengar på andra spel.