Riddarcenter till Forshem

Nu planeras byggandet av ett Riddarcentrum i Forshem. Detta efter att turistnäringen förväntar sig en ny anstormning Arn-turister när filmen om Arn kommer upp på biograferna nästa vinter.

- Riddarcentret ska förutom en utställningsdel vara kopplat till historisk forskning om riddare, hoppas Charlotte Backman, näringslivsutvecklare i kommunen.

Inga konkreta beslut är tagna kring centret ännu men hösten 2008 är det tänkt att det ska stå klart.