Nej till vindkraftverk vid Hornborgasjön

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är emot att det byggs ett vindkraftverk i Bolum vid Hornborgasjön. Det skriver RAÄ i sitt yttrande till Kammarrätten. Ett vindkraftverk skulle skada fornlämningarna vid sjön, anser RAÄ.
Frågan om byggnadslov för ett vindkraftverk i Bolum ligger nu hos kammarrätten för att avgöras i höst. I remissvaret till domstolen skriver RAÄ, att ett vindkraftverk skulle bli alltför dominerande i landskapet, som har ett riksintresse.